Gadget

Google WiFi ชุดกระจายอินเตอร์เน็ตในบ้าน | nAtz

จากปัญหาเรื่องของอินเตอร์เน็ตแรงๆ แต่ตัวกระจายอินเตอร์เน็ต (Wi-Fi) ไม่ดีเลยทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มที่ Google เอาโจทย์นี้มาพัฒนาเป็น Google WiFi สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในบ้าน

Google WiFi 

จากปัญหาเรื่องของอินเตอร์เน็ตแรงๆ แต่ตัวกระจายอินเตอร์เน็ต (Wi-Fi) ไม่ดีเลยทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มที่ Google เอาโจทย์นี้มาพัฒนาเป็น Google WiFi สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในบ้าน

Google WiFi

เจ้ากล่องกลมๆ อันนี้จะช่วยกระจายอินเตอร์เน็ตจากตัวโมเด็มไปทั่วบ้าน แต่ถ้าบ้านใหญ่มากก็ให้ซื้อมาเพิ่มอีก 2-3 จุดทำให้ครอบคลุมไปทั่วทั้งบ้าน ข้อดีของการใช้งานหลายจุดคือจะช่วยเสริมสัญญาณกันระหว่างสองตัวทำให้แรงครบทุกพื้นที่ แถมยังไม่ต้องมานั่งเลือกเชื่อมต่อเป็นรายตัวด้วย เพราะทุกตัวเหมือนกัน

google-wifi

นอกจากนั้นยังมีระบบรายงานการโจมตี การใช้งานต่างๆ การจัดการอุปกรณ์ในบ้าน อย่างครบเครื่อง Google จะวางขายเดือนนี้ในราคาตัวละ $129 และแพ็ค 3เครื่อง $299 สำหรับบ้านใหญ่ หรือมีหลายชั้น

google_wifi

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top