PR News

เอไอเอส รับรางวัลใหญ่ระดับอาเซียน “ASEAN CORPORATE GOVERNANCE 2015”

เอไอเอส โดย นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานเลขานุการบริษัท รับรางวัล “ASEAN CORPORATE GOVERNANCE 2015” บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียน ประจำปี 2015

เอไอเอส โดย นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานเลขานุการบริษัท รับรางวัล “ASEAN CORPORATE GOVERNANCE 2015” บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียน ประจำปี 2015 จากการประเมินการกำกับกิจการที่ดี (ASEAN CG Scorecard) โดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียน 100 บริษัทแรกของอาเซียนที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุด ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

เรื่องยอดนิยม

To Top