PR News

เอไอเอส คว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2016

เอไอเอส รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบรนด์ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันดับ 1

เอไอเอส คว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2016
ในฐานะแบรนด์ครองใจผู้บริโภค ในกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เอไอเอส โดย นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานสื่อสารการตลาด รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบรนด์ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันดับ 1 ที่ได้รับความนิยม และความน่าเชื่อถือ จากผลสำรวจความนิยมของผู้บริโภคทั่วประเทศโดยนิตยสาร BrandAge ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

เรื่องยอดนิยม

To Top