News & Update

Samsung เผยเทคโนโลยีสำหรับผลิตชิปรุ่นใหม่บนขนาด 14nm และ 10nm

Samsung Chip

Samsung ได้เปิดเทคโนโลยีผลิตชิปรุ่นใหม่ โดยขนาดเก่า 14nm รุ่นที่สี่ใช้รหัส 14LPU และขนาดใหม่ 10nm จะเป็นรุ่นที่สาม (10LPU)

Samsung ได้เปิดเทคโนโลยีผลิตชิปรุ่นใหม่ โดยฝั่งเทคโนโลยีเก่า 14nm จะถูกยกระดับเป็นรุ่นที่สี่ ใช้ชื่อว่า 14LPU และเทคโนโลยีใหม่อย่าง 10nm จะเป็นรุ่นที่สาม (10LPU) เพื่อรองรับอนาคตที่ต้องการชิปประมวลผลที่เล็กลง กินไฟน้อยลง และเร็วขึ้น

samsung-10nm

สำหรับเทคโนโลยีเก่า 14 นาโนเมตร การเปลี่ยนไปเป็น 14LPU จะทำให้ประสิทธิภาพของชิปเพิ่มขึ้นในขณะที่พลังงานยังบริโภคเท่าเดิม ทาง Samsung ระบุว่าจะใช้กระบวนการผลิตใหม่นี้กับชิปที่ต้องการช่วงประสิทธิภาพสูงสุดยาวนานขึ้นกว่าเดิม

สำหรับเทคโนโลยีใหม่ 10 นาโนเมตร การเปลี่ยนไปเป็น 10LPU จะลดขนาดของหน้าซิลิคอนลง แม้จะไม่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีก่อนหน้า แต่จะทำให้ราคาในการผลิตลดลง โดยยังคงประสิทธิภาพสูงเช่นเดิม คาดว่า Qualcomm Snapdragon 830 จะใช้เทคโนโลยีตัวนี้ และอาจจะใช้กับ Exynos รุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน

นอกจากเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่บนฐานการผลิตเก่า โรงงานจากฝั่ง Samsung Device Solution โดยได้แสดงการใช้ 7nm EUV (Extreme Ultraviolet Lithography) ในการผลิตชิปที่ขนาด 7 นาโนเมตร แม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์นัก เนื่องจาก Samsung เพิ่งนำ EUV มาใช้ต้นปีที่ผ่านมานี้เอง เพื่อทำให้การวาดแบบลงบนชิปแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่ก็ทำให้ต้นทุนของการผลิตแพงขึ้นอย่างมากด้วย

ทาง Samsung คาดว่าจะได้ทำการผลิตแบบ 7 นาโนเมตรเมื่อมีความต้องการจากฝั่งผู้ผลิตชิปก่อน โดยคาดว่าระหว่างนี้จะยังคงใช้งาน 10 และ 14 นาโนเมตรต่อไป

สำหรับเทคโนโลยี 10LPU และ 14LPU นี้คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในไตรมาสที่สองของปีหน้า กว่าเราจะได้เห็นมือถือที่ใช้ชิปดังกล่าวก็น่าจะเป็นไตรมาสที่สามของปีหน้านั่นเอง

ที่มา – Android Authority

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top